Je thoriová jaderná energetika alternativou?

THORIUM-BASED NUCLEAR POWER: AN ALTERNATIVE?
Je thoriová jaderná energetika alternativou?
Kritika možnosti náhrady omezených zásob těžitelného uranu z pohledu bezpečnosti i proliferace štěpného materiálu. Materiál organizace LAKA z roku 2008.
… je důležité si uvědomit, že thoriový reaktor neprodukuje sice žádné plutonium pro jaderné zbraně, ale je třeba zmínit, že tento reaktor produkuje uran-233, vhodný pro jaderné zbraně. Ve skutečnosti je uran-233 je dokonce účinnější než štěpný materiál uran-235. Pro výrobu jaderné bomby postačuje obdobné množství jako v případě plutonia - 8 kg. Odpad z thoriového reaktoru představuje ještě další bezpečnostní riziko. Ve porovnání s plutonium-239 je uran-233 obtížněji oddělitelný z vyhořelého paliva.
http://laka.org/info/publicaties/2008-thorium.pdf

Myths and Misconceptions about Thorium nuclear fuel, By Nick Touran, Ph.D. (in Nuclear Engineering), March, 2014,
Mýty a omyly o thoriovém jaderném palivu.

  • Omyl 1: Vývoj thoriových reaktorů s taveninou sole byl přerušen, protože z nich nelze vyrobit bombu!
  • Omyl 2: Thoriové reaktory nepotřebují obohacování!
  • Omyl 3: Z thoriového procesu v reaktoru nelze vytvořit bombu!
  • Omyl 4: Je k dispozici více thoria než uranu a to je opravdu důležité!
  • Omyl 5: Thoriové reaktory tvoří odpad, který za stovky let již nebude nebezpečný!
  • Omyl 6: Thoriové reaktory a reaktory s roztavenou solí jsou jednou a týž věcí!

https://whatisnuclear.com/articles/thorium_myths.html#wall