Povolení státní podpory pro JE Hinkley POint C

 Rozhodnutí Komise (EU) 2015/658 ze dne 8. října 2014 o státní podpoře SA.34947 (2013/C) (ex 2013/N), kterou Spojené království zamýšlí poskytnout za účelem podpory jaderné elektrárny Hinkley Point C
Kontroverzní rozhodnutí Evropské komise, kterým se povoluje Velké Británii státní podpora výroby elektřiny v plánované elektrárně Hinkley Point C po dobu 65 let a výši 92,50 GBP za MWh.
http://www.eurlex.cz/dokument.aspx?celex=32015D0658