30 let života s Černobylem, 5 let života s FukušimouZdravotní následky atomových katastrof v Černobylu a Fukušimě
(výzkumná zpráva v němčině)
IPPNW - mezinárodní lékaři za odvrácení jaderné války

V prvním díle obsáhlé publikace jsou detailně rozebrány zdravotní následky jaderné katastrofy v Černobylu. Popsány jsou jak následná zvýšení případů rakovinných i nerakovinných onemocnění a to jak v oblasti dotčené nejvíce černobylskou havárií, tak i v ostatních zemích. Výzkum se zabývá rakovinou štítné žlázy i dalšími rakovinnými onemocněními i srdečními a oběhovými onemocněními, očními nemocemi a psychickými onemocněními, předčasným stárnutím a poškozením centrálního nervového systému. Dále jsou ve zprávě uvedena data o benigních onemocněních štítné žlázy, diabetu, onemocnění plic a poškození mozku. Rovněž mutagenní a teratogenní efekty i malformace, Downův syndrom, mrtvé porody a poměr pohlaví při narození. Rovněž jsou uvedeny výsledky studia genetických odchylek.
Druhý díl se zabývá následky fukušimské katastrofy, které ještě nejsou tak rozvinuté jako v případě Černobylu, díky kratší době expozice. Jsou rozvrženy do oddílů zdravotní následky pracovníků a zdravotní následky obyvatelstva. Rovněž pojednává o různých typech kontaminace - atmosféry, Pacifického oceánu a potravin i vlivem kontaminace na ekosféru.
Dostupné na webu:
https://www.ippnw.de/commonFiles/pdfs/Atomenergie/IPPNW_Report_T30_F5_Folgen_web.pdf