Kosolidované znění smlouvy EURATOM z roku 2010

Smlouva EURATOM, jejíž první změní pochází z roku 1957a v jehož dodatku III jsou vyjmenovány daňové a další finanční profity pro výstavbu jaderných elektráren.
Text v angličtině