Ekologický vliv jaderné havárie ve Fukuišimě Daiči po 5 letech

Studie organizace Greenpeace

http://www.greenpeace.org/italy/Global/italy/report/2016/GPJ_Fukushima_Radiation_Reloaded_Report.pdf

Pět let od jaderné katastrofy ve Fukušimě, je zřejmé, že důsledky pro životní prostředí jsou komplexní a rozsáhlé. Vzhledem k množství uniklých radionuklidů při nehodě a jejich začlenění do cyklu ekosystémů, bude dopad katastrofy citelný po několik desetiletí a staletí. Plné pochopení rozsahu fukušimské havárie vyžaduje pokračování nezávislých výzkumů ekologických dopadů.
Některé časné dopady jsou ale patrné již dnes. Kontaminace vnitřních tkání lesních rostlin a stromů vede k přemístění cesia do kůry, mladého a jádrové dřevo; vysoké koncentrace radioaktivního cesia v nových listech a přinejmenším v případě cedrů v pylu; zřetelné zvýšení nárůstu mutací jedlí s rostoucí úrovní radiace; mutace v populacích modrých motýlů; poškozená DNA červů ve vysoce kontaminovaných oblastech; vysoká hladina kontaminace cesia v komerčně důležitých sladkovodních ryb; snížená plodnost vlaštovky obecné a radiační kontaminace ekosystémů ústí řek. Na základě zkušeností s haváriemi v Černobylu a Kyštymu, lze očekávat další vážné důsledky pro flóru a faunu ve fukušimských pozemních a sladkovodní vodních ekosystémů.
V dohledné budoucnosti se obrovské zásoby radiace v lesích se stanou trvalým zdrojem dalšího zatížení, včetně vstupu vysoce radioaktivního cesia do pobřežních a mořských ekosystémů. Greenpeace plně podporuje snahy nezávislých vědců pracující pro lepší pochopení vlivu této jaderné katastrofy na ekosystémy ve Fukušimě. Je to jejich práce a
výzkum, neomluvitelně podfinancované, které pomohou lidem z Japonska pochopit rozsah environmentálních dopadů.
Lidé ve Fukušimě, kteří přišli následky TEPCO jaderné katastrofy o tolik, si zaslouží mít přesné
a úplné informace, aby mohli čelit oficiálním rozhodnutím. Tato zpráva jim má k tomu pomoci.