Filmový dokument Friedera Wagnera o válečných zločinech s uranovou municí

Filmový dokument Friedera Wagnera z roku 2006 hovoří o válečných zločinech - o použití střel s ochuzeným uranem v Iráku, Bosně a Kosovu

Tato „zázračná zbraň“ spojenců proniká do nepřátelského tanku jako nůž máslem. Přitom hoří radioaktivní uran, který je vysoce toxický, má poločas rozpadu 4,5 miliard let, a rozptýlí se do nejmenších nanočástic. Jejich vdechnutí může způsobit smrtící rakovinné nádory a deformovat genetický kód živých bytostí po mnoho generací. Postižené regiony se staly neobyvatelnými.
Německý tropický lékař a epidemiolog Dr. Siegwart Horst Günther upozornil po válce v Zálivu v roce 1991 jako první na ničivé následky uranových projektilů, a byl kvůli diskreditován a v Německu pronásledován. Film jej a jeho americké kolegy provázípři jejich šetřeních v Kosovu, Bosně a Iráku. Všude tam američtí vojáci používali nebezpečnou uranovou munici.
Film ukazuje doposud málo známé dlouhodobé účinky, rovněž i děti, které trpí ve válečných zónách. Po skončení nedávné válce v Iráku, odborníci objevili kolem města Basra kontaminovaná bojiště, kde radiace převyšuje přirozenou úroveň 20.000 krát.
Dne 2. prosince 2008 patřil k pořadu jednání valné shromáždění OSN rezoluci o zákazu uranu munice. Výsledek byl ohromující: 141 národů požadovalo, s ohledem na mezinárodní právo zakázat v budoucnu výrobu, šíření a používání ochuzeného uranu (DU) a uranové munice. Skutečnost, že jaderné mocnosti Francie, Velká Británie, Izrael a Spojené státy hlasovaly proti, to nepřekvapilo; Většina zemí EU a Rusko se zdržely hlasování a Čína nezúčastnila. Česká republika vedená tehdejším posléze adorovaným ministrem zahraničí Karlem Schwarzenbergerem hlasovala proti rezoluci, tedy podpořila munici z ochuzeného uranu. Usnesení bylo doručeno odpovědným agenturám OSN, aby kontrolovaly zdravotní důsledky. DU munice není bezpečnost, ale bezpečnost ohrožuje.
Právník Manfred Mohr požaduje, aby kontroverzní arzenály vojenských zbraní byly předmětem každoroční bezpečnostní konference v Mnichově. To se nestalo, protože v této oblasti do značné míry určuje program NATO. Světová koalice tak čeká od nového předsedy, velvyslance Wolfganga Ischingera nový vítr. Vítr, který nebude rozfoukávat nanočástice z radioaktivního těžkého kovu celou zemí, ale čeká na vítr, který odfoukne plášť utajování a mlžení.

Film s českými titulky: